dam dengi v dolg pod raspisku bez zaloga zaporozhe